Bałtycki Festiwal Nauki 2007

StartTak byłoBałtycki Festiwal Nauki 2007Bałtycki Festiwal Nauki 2007
BFN_2008_logo.jpg

100 jednostek naukowo-badawczych reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe z całego Pomorza, 100-150 zainteresowanych osób przy każdym ze stoisk – wszystko w trakcie 8 godzin. Tak wygląda bilans ubiegłorocznej edycji VIII Piknik Naukowy w ramach V Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który odbył się 27.05.2007 r. przy Akwarium Morskim w Gdyni.

Gdańską Akademię Medyczną reprezentowało 8 jednostek:

  • Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
  • Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki
  • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii
  • Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia
  • Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu
  • Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
  • Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

Prezentacje miały formę informacyjno-edukacyjną i dostosowane były do wszystkich grup wiekowych. Służyć miały przede wszystkim przybliżeniu szerszemu gronu niektórych problemów szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.
Uczestnicy V Bałtyckiego Festiwalu Nauki mogli się dowiedzieć m.in. o korzyściach i niebezpieczeństwach używania niektórych, szeroko dostępnych, grup leków, szkodliwości palenia papierosów czy zasadności stosowania filtrów wodnych. Praktycznym poradom towarzyszyły liczne atrakcje, w tym m.in. możliwość pomiaru dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu jako miernika zatrucia organizmu, określenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie czy nauka samobadania piersi.

Jak dojechać?

Zobacz kampus